yavaş yavaş oluyor bazı şeyler... bu blog gibi... gözünüze her an bir çirkinlik bir eksiklik bir yanlışlık çarpabilir... zaman alacak ama güzel olacak buralar...

31 Temmuz 2013

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem


Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem 
Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su 
...
Fuzûlî
...
Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök kubbeyi kaplamıştır, bilemem..

Dünyadan Ramazan Kareleri
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su


Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su 
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su 
...
Fuzûlî
...
Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşımdan su saçma ki, bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda vermez.

30 Temmuz 2013

Düşen büyük adamı en sevdiği unutur.


Düşen büyük adamı en sevdiği unutur. Yükselen züğürde düşmanları dost olur. 

...
William Shakespeare

29 Temmuz 2013

Muhammedun beşerun lâ kel-beşer


Muhammedun beşerun lâ kel-beşer
Bel hüve kel-yâkûtu beyne'l-hacer.
...
Lâ Edrî
...
hz. Muhammed (aleyhi ekmelüttahâyâ) bir insandır ama sıradan bir insan değildir. Taşlar arasında yakut ne ise o da öyledir.