yavaş yavaş oluyor bazı şeyler... bu blog gibi... gözünüze her an bir çirkinlik bir eksiklik bir yanlışlık çarpabilir... zaman alacak ama güzel olacak buralar...

3 Nisan 2012

Vefâ her kimseden kim istedimandan cefâ gördüm


Vefâ her kimseden kim istedimandan cefâ gördüm
Kimi kim bî-vefâ dünyâda gördüm bî-vefâ gördüm

Kime derdimi ezhâr kıldım isteyüb dermân
Özümden hem beter bir derde anı mübtelâ gördüm

Mükedder hâtırımdan kılmadı bir kimse gam def'in
Safadan dem uran hem-demleri ehl-i riyâ gördüm

Eger su dâmenin dutdum revân döndürdü yüz benden
Veger gözgüden umdum sıdk-ı 'aks-i müde'â gördüm

Ayak basdım der-i ümide sergerdânlık el virdi
Hüner ser riştesin dutdum elimde ejdehâ gördüm

Mana gösterdi girdûn tîre-bahtım kevkebin yüzkez
Men bed-baht ana her gâh kim bakdım kara gördüm

Fuzûlî 'ayb kılma yüz çevirsem ehl-i 'âlemden
Neden kim her kime yüz dutdum andan yüz belâ gördüm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder